Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui 2014 m. sausio 14 d. įsakymu pakeitus STR „Statybos užbaigimas“, Statybos užbaigimo komisijai nuo 2014 m. sausio 22 d. turi būti pateikiamos Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, užbaigus jų montavimo, paleidimo – derinimo darbus. Šios pažymos yra privalomos iki 2014 gruodžio 31 d.

 

Statyba ir projektavimas