Pakeistos STR „Statinio projektavimas“ nuostatos dėl:

– reikalavimų rengti Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį projektuojant neypatingus statinius;

– Šilumos gamybos ir tiekimo bei  Gatvių bendrosios techninių projektų dalių sudėties aiškinamojo rašto turinio;

– projektų priskirtinų prie vienu etapu rengiamų projektų;

– visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus tvarkos;

– projekto pavadinimo rašymo;

– projektinių pasiūlymų tikslų.

Numatyta projektinių pasiūlymų paskirtis, sudėtis, rengimo užduoties reikalavimai, paprastojo remonto aprašo (išskyrus atvejus, kai įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos bendrosios pastatų inžinerinės sistemos), kurį gali pasirengti pats Statytojas, sudėtis.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 16 d.

 

Statyba ir projektavimas