Lietuvos Respublikos kultūros ministrui 2014 m. sausio 7 d. pakeitus PTR „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendaciją“, pakeisti nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimo, tvarkybos darbų projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidų nustatymo bendrųjų ekonominių normatyvų dydžiai. Papildomai atsirado nuostatos dėl Tvarkybos darbų valdytojo – statytojo (užsakovo) rezervo.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 18 d.

Statyba ir projektavimas