Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkui pakeitus prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitus, nuo 2014 m. sausio 24 d. prie prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą, atlikus pastato atnaujinimą (modernizavimą) nebeprivaloma pridėti kadastro duomenų bylų.

Statyba ir projektavimas