Patvirtintas naujas specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras patvirtino specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašą, reglamentuojantį specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo, apsaugos reikalavimų turinį ir išdavimo tvarka.

Aprašas įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 14 d.

Statyba ir projektavimas