Patvirtintas naujas su daugiabučio namo renovacija susijusių darbų pirkimo tvarkos aprašas

Jeigu bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės paskirtas savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius nėra perkančioji organizacija ir jeigu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo, ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų ir paslaugų nepavyksta įsigyti per CPO LT elektroninį katalogą arba jų šiame kataloge nėra, nuo 2014 m. sausio 18 d. paslaugų ir darbų pirkimai vykdomi pagal patvirtintą paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašą.

Statyba ir projektavimas