Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymu sudaryta statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos vertinimo komisija ir patvirtinti jos nuostatai. Nuostatai reglamentuoja Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymą, jos funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.

Statyba ir projektavimas