Pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos ir architektų kvalifikacinių reikalavimų aprašas.

Naujos redakcijos aprašas įsigaliojo 2014 m. vasario 8 d.

Statyba ir projektavimas