Nustatyta pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarka

Patvirtintas naujas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas.

Aprašas įsigaliojo nuo 2014 m. vasario 15 d.

Statyba ir projektavimas