Patvirtintos privažiuojamųjų geležinkelių tiesimo, rekonstravimo, prijungimo, priėmimo eksploatuoti taisyklės

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2014 m. vasario 12 d. įsakymu  patvirtino naujos redakcijos Privažiuojamųjų geležinkelio kelių tiesimo, rekonstravimo, prijungimo prie viešosios geležinkelių infrastruktūros ir priėmimo eksploatuoti taisykles.

Naujos taisyklės įsigaliojo nuo 2014 m. vasario 13 d.

 

Statyba ir projektavimas