Nustatyta suderinimo su rangovu pareiga, keičiant techninį projektą dėl darbo projekto pakeitimų

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2014 m. kovo 5 d. įsakymu pakeitė STR „Statinio projektavimas“. Nuo šiol techninio projekto neatitinkantys darbo projekto pakeitimai papildymai ar taisymai, turės būti suderinti su rangovu ir jiems turės pritarti statytojas. Keičiant neesminius statinio projekto sprendinius dėl darbo projekto pakeitimų, techninis projektas turės būti pakeistas iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014 m. kovo 6 d.

Statyba ir projektavimas