Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2014 m. kovo 26 d. įsakymu patikslino STR  „Ypatingi statiniai“ ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių (gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, viešojo naudojimo pastatų; kelio statinių, inžinerinių tinklų, sporto paskirties inžinerinių statinių, degalinių statinių) požymius.

STR pakeitimas įsigaliojo nuo 2014 m. kovo 28 d.

Statyba ir projektavimas