Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2014 m. kovo 26 d. įsakymu pakeitė STR  „Statybą leidžiantys dokumentai“. Nuo 2014 m. kovo 28 d. valstybės ar savivaldybės nuosavybės teise valdomoje ir naudojamoje žemėje atnaujinant (modernizuojant) pastatus, jei neatliekami pastatų rekonstravimo darbai, prie prašymo išduoti leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą neprivaloma pateikti sutarties ar sutikimo dėl kito žemės sklypo ar teritorijos naudojimo.

Statyba ir projektavimas