Pakeista asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje tvarka

Pakeitus asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje taisykles, asmenims sudaryta galimybė konsultuotis vienu centralizuotu fiksuotojo ryšio telefono numeriu (8 5) 207 3333 arba atvykus į VTPSI. Išankstinė registracija į konsultaciją VTPSI bus galima internetinėje svetainėje paskelbtais išankstinės registracijos telefono numeriais arba internetu. Konsultavimo taisyklių pakeitime numatyta, kad neužsiregistravę asmenys VTPSI darbuotojų priėmimo valandomis bus konsultuojami, jei tuo metu nebus konsultuojami iš anksto į konsultaciją užsiregistravę asmenys.

Taisyklių pakeitimas įsigaliojo 2014 m. balandžio 16 d.

Statyba ir projektavimas