Didesnės pirkimų būdo pasirinkimo galimybės perkant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo paslaugas, statybos techninės priežiūros paslaugas ir statybos rangos darbus

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimui (nuo 2014 m. balandžio 3 d.), daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo paslaugas, statybos techninės priežiūros paslaugas ir statybos rangos darbus galima pirkti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, kai pirkimus vykdo perkančioji organizacija, arba Aplinkos ministro patvirtinta tvarka, arba per viešosios įstaigos CPO LT elektroninį katalogą, kai pirkimus vykdo kiti subjektai.

Vyriausybės nutarimu pakeista daugelis kitų Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių nuostatų.

 

Statyba ir projektavimas