Pakeitus gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus nuo 2014 m. balandžio 1 d. įsigaliojo nauji langų atsparumo ugniai reikalavimai priešgaisrinėse užtvarose, pasikeitė kelių, skirtų gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti, projektavimo reikalavimai, kai automobilinėms kopėčioms ir (arba) automobiliniams keltuvams pastatyti įrengiamos aikštelės arba 6 m pločio važiuojamoji dalis.

Pagal gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų pakeitimus, įsigaliosiančius nuo 2014 m. lapkričio 1 d., rekonstruojant ir remontuojant statinius, keičiant jų paskirtį, statinio projekto atitiktis esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui galės būti nustatoma naudojant gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimus, taikomus iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą.

Statyba ir projektavimas