Pakeistas Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo, projekto ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas

Tvarkos aprašo pakeitimu patvirtinta Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano ir namo energinio naudingumo sertifikato rengimo paslaugų pirkimo sutarties pavyzdinė forma.

Padidėjo rangos darbų su projekto (ar jo dalies) parengimu pirkimo tiekėjui keliami statybų darbų apimties reikalavimai, (vidutinė metinė atliktų statybos darbų apimtis turės būti ne mažesnė kaip 500.000 Lt be PVM.).

Tvarkos aprašas papildytas nuostata, draudžiančia sutarties galiojimo laikotarpiu keisti sudarytos paslaugų ir darbų sutarties sąlygas, išskyrus pakeitime nurodytas išimtis. Tokiems sutarties sąlygų pakeitimams turės būti gautas viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros pritarimas.

Vadovaujantis pakeitimu Statybos rangos darbų ir rangos darbų su projekto (ar jo dalies) parengimu subrangovai privalės atitikti tiekėjui keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, išskyrus reikalavimą būti apsidraudusiam rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

Numatytos sankcijos projekto (ar jo dalies) rengimo paslaugų tiekėjui (sutarties nutraukimas ir 2000 Lt bauda), jeigu ne dėl užsakovo kaltės tiekėjas nevykdys įsipareigojimų ar per užsakovo nustatytą terminą neištaisys nustatytų trūkumų.

Tvarkos aprašo pakeitimai įsigaliojo 2014 m. gegužės 27 d.

 

Statyba ir projektavimas