Įsigaliojus STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ pakeitimams (nuo 2014-05-06), teikiant informaciją VTPSI arba skelbiant IS „Infostatyba“ interneto tinklalapyje apie statybos pradžią, rangovo pasamdymą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo bei statinio statybos techninės priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą, privaloma nurodyti statybos vietos duomenis.

 

Statyba ir projektavimas