Numatytos papildomos galimybės pašalinti kliūtis statybą leidžiančių dokumentų gavimui

Vadovaujantis VTPSI viršininko 2014 m. gegužės 7 d. įsakymu patvirtintu pakeitimu, nustačius statybą leidžiančių dokumentų išdavimą reglamentuojančių teisės aktų ir techninio pobūdžio ar mažareikšmius procedūrinius pažeidimus, taip pat, jeigu yra nustatyti kiti trūkumai, kuriuos galima pašalinti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ar trečiųjų asmenų teisėtų interesų, priimamas sprendimas pateikti privalomąjį nurodymą per ne ilgesnį negu vieno mėnesio terminą pašalinti nustatytus pažeidimus ar trūkumus.

Pakeitimas įsigalioja nuo 2014 m. gegužės 13 d.

Įsakymu patvirtinta nauja Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto forma, kuri bus naudojama nuo 2015 m. sausio 1 d.

Statyba ir projektavimas