Įtvirtintos papildomos galimybės statytojui Savivaldybės administracijai atsisakius išduoti statybą leidžiantį dokumentą

Tais atvejais, kuomet atsisakoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą arba Savivaldybės administracijai pateiktas prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą neteisėtai nepriimamas ar neregistruojamas IS „Infostatyba“, vadovaujantis STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ pakeitimu, statytojas įgyja teisę pateikti VTPSI prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą.

Pakeitimas galioja nuo 2014-05-06.

 

Statyba ir projektavimas