VTPSI viršininkas 2014 m. gegužės 16 d. įsakymu patvirtino statinio statybos vadovo veiklos patikrinimo akto (kontrolinis klausimynas), naudojamo atliekant planinius (numatytus ūkio subjektų veiklos patikrinimo planuose) ir neplaninius statinio statybos vadovo veiklos patikrinimus.

Kontrolinis klausimynas įsigalios nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

Statyba ir projektavimas