Numatyti nauji atvejai, kuomet nereikia privalomojo rašytinio pritarimo kapitalinio remonto aprašui ir paprastajam remontui

Keičiant pastato išvaizda (STR numatytais būdais), rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas kapitalinio remonto aprašui lieka privalomas tik atliekant II grupės (iki pakeitimo buvo tiek I, tiek II grupės) nesudėtingo statinio – visuomeninės paskirties pastato kapitalinį remontą mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, (išskyrus STR numatytas išimtis).

Rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas paprastojo remonto aprašui nebeprivalomas atliekant daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties I grupės nesudėtingo pastato paprastąjį remontą mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, kai keičiama pastato išvaizda (STR numatytais būdais), išskyrus STR numatytas išimtis.

Įsigaliojus paminėtam STR pakeitimui (nuo 2014 m. gegužės 6 d.), prie prašymo išduoti statybos leidimą, nebeprivaloma pridėti išrašo iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko apie žemės sklypui nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Statyba ir projektavimas