Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėse apibrėžta pareiškėjo ar paramos gavėjo dokumentų ar duomenų neatitikties sąvoka

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių pakeitime pateiktas pareiškėjo ar paramos gavėjo dokumentų ar duomenų neatitikties sąvokos paaiškinimas. Vadovaujantis pakeitimu, tikrinant pareiškėjo ar paramos gavėjo pateiktus dokumentus ar duomenis, neatitiktis nustatoma, kai trūksta reikiamų dokumentų arba pateikiami netikslūs ar nesutampantys su tikrove duomenys, randama klaidų ar kitokių faktų, dėl kurių Europos Sąjungos bendrajam biudžetui ir (arba) Lietuvos Respublikos Valstybės biudžetui nepadaroma finansinė žala.

Taisyklių pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-06-04.

Žemės ūkis