Patvirtintos dalies garantinio užmokesčio kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklės

Patvirtintos naujos dalies garantinio užmokesčio kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklės. Pagal naująsias taisykles ūkine ir komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantys fiziniai ar juridiniai asmenys, įregistravę sau priklausančią žemės ūkio valdą LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, ir lizingu perkantys naują gamybinę įrangą ar įrenginius, įgyja teisę į nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimą. Pagalba teikiama kompensuojant dalį UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui mokamo garantinio užmokesčio už garantijos suteikimą lizingo bendrovei dėl perkamos naujos gamybinės įrangos ir naujų įrenginių lizingo sutartyje nustatytos kainos dalies sumokėjimo.

Taisyklės įsigaliojo nuo 2014-06-17.

Žemės ūkis