Aplinkos oro taršos mažinimo priemones privalės taikyti visi asmenys, turintys skystojo mėšlo ir srutų kauptuvus

LR Aplinkos ministro ir LR Žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-555/3D-390 pakeistas Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas. Vadovaujantis pakeitimu, aplinkos oro taršos mažinimo priemones privalės taikyti visi skystojo mėšlo ir srutų kauptuvų turėtojai, nepriklausomai nuo sutartinių gyvulių skaičiaus.

Aprašo pakeitimai įsigaliojo nuo 2014-06-26.

Žemės ūkis