Naujojo STR palengvinimai visuomeninių pastatų: gydymo įstaigų, administracinių pastatų, prekybos centrų, verslo centrų ir pan. statytojams

Vadovaujantis naujuoju STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ nuo 2015 m. sausio 1 d. visuomeninių pastatų statytojams bus suteikta galimybė automobilių stovėjimo aikšteles įrengti nebūtinai tame pačiame sklype, kuriam priklauso ir statinys. Naujas statybos techninis reglamentas numato, kad statant naujus visuomeninius pastatus, jiems privalomos automobilių stovėjimo vietos gali būti įrengiamos kitame žemės sklype, jei yra savininkų susitarimas. Tokios automobilių stovėjimo vietos negalės būti nutolusios daugiau kaip 300 m nuo įėjimų į šiuos pastatus. Naujasis reglamentas įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d.

Statyba ir projektavimas