Numatytas reikalavimas įrengti dviračių stovėjimo vietas prie naujai statomų ar rekonstruojamų statinių

Vadovaujantis naujuoju STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, prie STR išvardintų naujai statomų ar rekonstruojamų statinių statytojas privalės įrengti dviračių stovėjimo vietas. Reglamente nustatytas minimalus vietų skaičius atskiroms pastatų rūšims. Dviračių stovėjimo vietos turės būti įrengiamos naujai statomo ar rekonstruojamo pastato sklype, gatvėje ar valstybinėje žemėje pagal savivaldybės išduotas sąlygas. Atstumas nuo dviračių stovėjimo vietų iki įėjimo į statinį neturės viršyti 50 m. Naujieji reikalavimai įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d.

Statyba ir projektavimas