Numatyti privalomieji Aplinkos ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rašytiniai pritarimai valstybinės reikšmės objektų projektams

Prieš pateikdamas prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ pakeitimą, Statytojas įpareigojamas gauti Aplinkos ministerijos rašytinį pritarimą projektui, jei projekte suprojektuoti valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektai, bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rašytinį pritarimą projektui, jei rekonstruojamas ar remontuojamas valstybinės reikšmės objektas (statinys). Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014 m. birželio 5 d.

 

Statyba ir projektavimas