Panaikinti privalomi valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinio sutikimo ar susitarimo reikalavimai, kai statytojo teisei įgyvendinti nereikia turėti žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų

Pakeistas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 7 priedas, numatantis atvejus, kada statytojo teisei įgyvendinti nereikia turėti žemės sklypo nuosavybę arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų. Pakeitimu panaikinta statytojo pareiga turėti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinį sutikimą ar susitarimą statant ar rekonstruojant STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 7 priede nurodytus statinius. Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014 m. birželio 5 d.

Statyba ir projektavimas