Patvirtinta nauja statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa

LR aplinkos ministras 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. D1-523 patvirtino naują ypatingo statinio projekto vadovo, projekto vykdymo priežiūros vadovo, statybos techninės priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo ir statinio ekspertizės vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programą. Programa nustato statybos inžinierių, pageidaujančių gauti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos atestatą, profesinių žinių vertinimo tvarką. Naujoji programa įsigaliojo nuo 2014 m. birželio 17 d.

Statyba ir projektavimas