Patvirtintas naujas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

LR aplinkos ministras 2014 m. birželio 17 d. patvirtino naują statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Naujasis reglamentas pakeitė iki tol galiojusį STR 2.06.04:2010 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“. Į naujojo reglamento sudėtį įtraukti ir STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ reglamentuoti klausimai, o STR 2.06.01:1999 pripažintas netekusiu galios. Naujasis reglamentas įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d.

Statyba ir projektavimas