Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-489 pakeitė PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“ pavadinimą į PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“ bei patvirtino naują PTR redakciją. Iki šio įsakymo įsigaliojimo pateikti prašymai išduoti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygas (laikinuosius apsaugos reglamentus) nagrinėjami ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygos (laikinieji apsaugos reglamentai) išduodamos pagal prašymo padavimo metu galiojusį paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.02.01:2005. Naujasis PTR įsigaliojo nuo 2014 m. liepos 1 d.

Statyba ir projektavimas