Patvirtinti patalpų kūdikiams žindyti ir pervystyti įrengimo viešo naudojimo pastatuose reikalavimai

LR Sveikatos apsaugos ministras 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-640 patvirtino patalpų kūdikiams žindyti ir pervystyti įrengimo viešojo naudojimo pastatuose reikalavimus. Reikalavimai įrengti patalpas kūdikiams žindyti ir pervystyti privalomi juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems ar kapitališkai remontuojantiems viešojo naudojimo pastatus, nurodytus  STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“. Patvirtinti reikalavimai įsigalios nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

Statyba ir projektavimas