Preliminari namo atnaujinimo statybos darbų kaina turės būti apskaičiuojama vadovaujantis rinkos kainomis

Vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo pakeitimu, preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo (statybos darbų) kaina apskaičiuojama vadovaujantis nebe pastatų atnaujinimo (modernizavimo) skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis, įrašytomis valstybės įmonės Statybos produktų sertifikavimo centro (www.spsc.lt) Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo sąraše, bet rinkos kainomis, kurių apskaičiavimas pagrindžiamas rinkos kainos analize arba tyrimu. Taip pat pakeista didžiausios mėnesinės įmokos dydžio apskaičiavimo tvarka. Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014 m. birželio 7 d.

Statyba ir projektavimas