Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros galės būti atliekamos tik IS „Infostatyba“ pagalba

Vadovaujantis STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ pakeitimu, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras bus galima atlikti tik naudojantis IS „Infostatyba“. Panaikinta galimybė atlikti šias procedūras naudojantis Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistema, kuomet nebuvo galimybės jas atlikti naudojantis IS „Infostatyba“. Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014 m. birželio 5 d.

 

Statyba ir projektavimas