Valstybės paramos daugiabučio namo atnaujinimo projekto parengimui ir įgyvendinimui teikimo tvarka bus taikoma nebepriklausomai nuo daugiabučio namo savininkų sprendimo priėmimo datos

Pakeitus LR Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimą Nr. 290, nebeteko galios nutarimo nuostata, vadovaujantis kuria valstybės parama apmokant arba kompensuojant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo ir projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas teikiama pagal butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priėmimo metu galiojusią šios valstybės paramos teikimo tvarką. Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014 m. liepos 1 d.

Statyba ir projektavimas