Papildytas „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvų“ PTR

PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ papildytas aiškinamąja nuostata, numatančia, kad valstybės ir savivaldybių biudžeto, EEB finansinio mechanizmo bei ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamiems tvarkybos darbo projektams, kurių rengimui ir įgyvendinimui iki LR kultūros ministro 2014-01-07 įsakymo Nr. ĮV-10 įsigaliojimo (2014-03-01) nėra atlikti viešieji pirkimai, skaičiuojamosios kainos privalo būti nustatytos vadovaujantis 2014-01-07 įsakymo Nr. ĮV-10 nuostatomis.

Primename, kad LR kultūros ministro 2014-01-07 įsakymu Nr. ĮV-10 buvo nustatyti darbų sąnaudų mažinimo procentiniai dydžiai, kuomet taikomos šiuolaikinės technologijos bei priemonės tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimui.

Įsakymas įsigaliojo nuo 2014-07-03

Statyba ir projektavimas