Sugriežtinta atnaujinamo (modernizuojamo) statinio statybos techninės priežiūros vykdymo tvarka

Vadovaujantis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ pakeitimu, atnaujinamo (modernizuojamo) statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalės būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo eigoje ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. Panaikintos ankstesnės reglamento nuostatos dėl atnaujinamo (modernizuojamo) statinio statybos techninės priežiūros pagal pastato tikrinimų grafiką.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-07-04

Statyba ir projektavimas