Pakeisti Geležinkelio stočių projektavimo taisyklėse numatyti reikalavimai keleivių aptarnavimo įrenginių projektavimui

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3-25/D1-249 „Dėl Geležinkelio stočių projektavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeisti reikalavimai keleivių aptarnavimo įrenginių ir patalpų, kelių prie prekių platformų ir krovimo barų, keleivių platformų, peronų, peronų perėjų ir kt. projektavimui.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-07-08

Statyba ir projektavimas