Nauji reikalavimai traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimui

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2014 m. liepos 1 d. įsakymu pakeitė Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisykles.

Vadovaujantis pakeistomis taisyklėmis, naudoti ratiniai traktoriai, pagaminti ne ES šalyse po 2009 m. liepos 1 d. ir neįregistruoti ES šalyse, pagal šias taisykles įregistruojami, jeigu jie buvo pagaminti pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB reikalavimus.

Pakeitime numatyta, kad pasikeitus traktoriaus savininkui arba daiktinėms teisėms į traktorių, per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo momento, naujasis traktoriaus savininkas privalės savivaldybės administracijai pateikti dokumentus, patvirtinančius traktoriaus nuosavybės faktą bei nustatytos formos pranešimą apie parduotą traktorių ar perleistas daiktines teises į jį. Tuo atveju, jeigu naujasis traktoriaus savininkas taisyklių nustatytais terminais nesikreipia į savivaldybės administraciją dėl registro duomenų pakeitimo, traktorius išregistruojamas automatiškai.

Taisyklių pakeitime numatyti papildomi valstybinio numerio ženklo privalomo keitimo atvejai, kai senas ženklas neatitinka standarto LST 1995:2008 „Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinio numerio ženklai. Techniniai reikalavimai“ arba Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų valstybinio numerio ženklų techninių reikalavimų ĮTS-4-1994.

Taisyklių pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-07-03.

Žemės ūkis