Papildytos Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių rekomendacijos

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 pakeistos Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08. Taisyklių pakeitime pateiktos rekomendacijos dėl asfalto sluoksnių siūlių įrengimo nurodymo Darbų kiekių apraše.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-07-11

Statyba ir projektavimas