Pasikeitė Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo (juridinio asmens) deklaracijos forma

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-425 pakeistos Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklės. Taisyklių pakeitimu patvirtinta nauja Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo (juridinio asmens) deklaracijos formos redakcija.

Taisyklių pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-07-11.

Žemės ūkis