Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 692 patikslino daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo tvarką. Papildymu nustatyta, kad daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektai, pradėti įgyvendinti pagal iki 2014 m. liepos 1 d. galiojusias Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinimo (modernizavimo) teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisykles, baigiami įgyvendinti jose nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas įsigaliojo nuo 2014-07-22

Statyba ir projektavimas