Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklėse pakeisti atsparumo ugniai reikalavimai laiptinių vidinėse sienose bei 2 ir 3 tipo laiptų sienose įrengiamoms durims. Numatyti reikalavimai evakavimosi kelių ir avarinių išėjimų įrengimui P.1.1 ir P.1.2 grupės pastatuose. Butuose, kurių grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, viršija 26,5 m, atsisakyta draudimo įstiklinti balkonus ir lodžijas, skirtas avariniams išėjimams. Pakeisti reikalavimai evakavimosi kelių gyvenamuosiuose pastatuose įrengimui. Numatyta galimybė butų vidinius laiptus įrengti skirtingo pakopų aukščio ir pločio.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-08-22

Statyba ir projektavimas