Pakeitus Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, statybvietėje atliekos privalės būti ne tik išrūšiuotos, bet ir atskirai laikomos. Atskirai turės būti laikomos komunalinės, inertinės, tinkamos perdirbti ir pakartotinai naudoti, pavojingos bei netinkamos perdirbti atliekos. Išrūšiuotos atliekos turės būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Nuo 3 iki 6 mėnesių pratęstas pavojingų atliekų ir asbesto turinčių statybinių atliekų laikymo statybvietėje terminas.

Pakeistos taisyklės įsigaliojo nuo 2014-09-15

Statyba ir projektavimas