Eiropas Kopienu Tiesa ir lēmusi, ka maldinoša reklāma un prettiesiski salīdzinoša reklāma ir divi atsevišķi pārkāpumi

Uzņēmums Poteshop publicēja materiālu, kurā tika reklamēts tās franšīzes tīkls. Poteshop tika uzlikts sods, kuru tā apstrīdēja Itālijas tiesā.Lietas būtība bija par to, vai maldinoša reklāma un prettiesiski salīdzinoša reklāma ir jāuzskata par diviem atsevišķiem pārkāpumiem. Otrs izskatāmais jautājums – vai, lai aizliegtu maldinošu reklāmu, šai reklāmai ir jātiek uzskatītai arī par prettiesiski salīdzinošo reklāmu.

Eiropas Tiesa nolēma, ka, maldinoša reklāma un prettiesiski salīdzinoša reklāma ir divi neatkarīgi pārkāpumi un tādējādi, lai aizliegtu un sodītu par maldinošu reklāmu, tai nav nepieciešams vienlaikus būt arī prettiesiski salīdzinošai reklāmai.

Intelektuālais īpašums