Nozīmīgs jaunums intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā – 2014. gada 15. aprīlī Eiropas Savienības preču zīmju biroji vienojās par kopējo praksi attiecībā uz melnbaltajām un/ vai pelēktoņu preču zīmēm, paredzot, ka melnbaltās un/vai pelēktoņu preču zīmes vairs neaptver visas krāsas. Šī ir jaunā politika 22 dalībvalstīs, kas stājās spēkā 2014.gada 15.jūlijā.

Tā saucamajai “prioritātes prasībai” nu ir nepieciešama identiska zīme- tas nozīmē, ka melnbalts vai pelēktoņu logotips, saskaņā ar ko preču zīmes reģistrācijas procesā tiek pieprasīta prioritāte, netiek uzskatīts par identisku tādai pašai krāsainajai zīmei. Kā arī agrāka melnbalta vai pelēktoņu zīme netiek uzskatīta par identisku tādai pašai krāsainajai zīmei.

Tomēr šiem diviem iepriekš minētajiem noteikumiem ir kopīgs izņēmums saistībā ar krāsu atšķirības maznozīmīgumu. Maznozīmīga atšķirība starp divām preču zīmēm ir atšķirība, ko saprātīgi vērīgs patērētājs ievērotu tikai tad, ja viņš tās abas izpētītu, novietojot līdzās.

Tika panākta vienošanās par to, ka ja mainīta ir tikai krāsa, šī maiņa neietekmē preču zīmes atšķirtspēju, ciktāl ir ievērotas šādas prasības:
・ vārdu/ figūru elementi sakrīt un ir galvenie atšķirības elementi;
・ ir ievērots ēnojuma kontrasts;
・ krāsai vai krāsu kombinācijai pašai par sevi nepiemīt atšķirtspēja; un
・ krāsa nav viena no galvenajiem zīmes atšķirtspēju veicinošiem elementiem.

Ir jāvērš uzmanība uz atšķirībām Baltijas valstu starpā. Lietuvā un Latvijā iepriekš minētie nosacījumi ir spēkā attiecībā uz visiem jau iesniegtajiem pieteikumiem un pēc ieviešanas dienas (2014. gada 1. jūlija) uzsāktajiem procesiem, savukārt Igaunijā jaunie nosacījumi būs spēkā tikai attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti pēc 2014. gada 1. jūnija. Tomēr Lietuvā un Igaunijā netiek vērtēta patiesā izmantošana.

Šīs izmaiņas nozīmē to, ka būtu ieteicams pārskatīt jau reģistrēto preču zīmju lietas, lai pārliecinātos par to pilnīgu aizsardzību, savukārt, reģistrējot jaunās zīmes, ņemt vērā kopējās prakses pamatnostādnes.

Intelektuālais īpašums