Europos Teisingumo Teismas nurodė interneto paslaugų teikėjui užblokuoti prieigą prie interneto svetainės

Europos Teisingumo Teisme buvo nagrinėjama situacija, kurioje interneto svetainė, negavusi leidimo, lankytojams suteikė galimybę atsisiųsti arba internetu žiūrėti tam tikrus kino filmus. Pagrindinis šioje byloje nagrinėtas įsipareigojimas buvo valstybių narių pareiga užtikrinti, kad teisių turėtojai turėtų galimybę kreiptis dėl teismo įsakymo, nukreipto prieš tarpininkus, kurių paslaugomis naudojasi trečioji šalis, pažeidžianti autorių teises ar gretutines teises, išdavimo,

Nagrinėjant bylą, buvo atsižvelgta į tai, kad daugeliu atveju būtent tarpininkams yra lengviausia nutraukti teises pažeidžiančią veiklą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Teisingumo Teismas nusprendė, jog interneto paslaugų tiekėjas, kuris leidžia savo klientams naudotis autorių teisių saugomais objektais, kuriuos tretysis asmuo padarė viešai prieinamais internete, laikytinas tarpininku, kurio paslaugomis naudojamasi siekiant pažeisti autorių teises ar gretutines teises. Kitaip tariant, Teismas konstatavo, kad tarpininkais turėtų būti pripažįstami ir interneto paslaugų teikėjai. Be to, priemonės, kurių pastarieji imasi turi būti tikslingos, t.y. jomis turėtų būti nutrauktas trečiojo asmens daromas autorių teisių arba gretutinių teisių pažeidimas, nepažeidžiant interneto vartotojų, kurie naudojasi ryšio teikėjo paslaugomis, teisės į informaciją.

Intelektinė nuosavybė