Europos Teisingumo Teismas pareiškė, kad klaidinančios reklamos naudojimas ir neteisėta lyginamoji reklama laikytini dviem atskirais pažeidimais

Europos Teisingumo Teismui buvo pateiktas klausimas, ar klaidinanti reklama ir draudžiama lyginamoji reklama laikytinos dviem atskirais pažeidimais ir ar priimant sprendimą uždrausti naudoti draudžiamą klaidinančią reklamą ir už tai nubausti yra būtina, kad pastaroji taip pat būtų ir draudžiama lyginamoji reklama. Šis klausimas buvo užduotas nagrinėjant bylą Italijos teisme, dėl įmonei skirtos baudos už tai, kad reklamuodama frančizės gaminius, pastaroji platino klaidinamą reklamą.

Teisingumo Teismas savo sprendime pripažino, kad atsižvelgiant į prekybininkams užtikrinamą apsaugą, klaidinanti reklama ir draudžiama lyginamoji reklama turi būti traktuojamos kaip du atskiri pažeidimai. Tai reiškia, kad siekiant uždrausti naudoti klaidinančią reklamą ir už ją nubausti nėra būtina, kad pastaroji kartu būtų ir draudžiama lyginamoji reklama.

Intelektinė nuosavybė