Europos Teisingumo Teismo „Karen Millen Fashions“ byloje nagrinėti du dizaineriams svarbūs klausimai:

1. Ar iš anksčiau žinomų elementų sukurtas dizainas turėtų būti pripažįstamas turinčiu individualių savybių?

Europos Teisingumo Teismas priėjo prie išvados, kad tam, jog dizainas būtų pripažintas turinčiu individualių savybių, vartotojui jo sukeliamas bendras įspūdis turi būti skirtingas ne nuo įspūdžio, kurį sukelia iš kelių ankstesnių dizaino darbų paimti ir suderinti pavieniai elementai, bet nuo vieno ar kelių konkrečių anksčiau sukurtų dizaino darbų daromo įspūdžio. Kitaip tariant, ankstesnio dizaino savininkas neturi pagrindo ginčyti naujo dizaino registracijos remdamasis anksčiau registruotų dizainų visuma.

2. Ar teisių į dizainą turėtojas privalo įrodyti, kad pastarasis turi individualių savybių, ar jam pakanka įvardyti minėto dizaino individualias savybes?

Anot Teisingumo Teismo, tokia prielaida yra nesuderinama su paties dizaino galiojimo prezumpcija bei iš esmės neturi prasmės ir yra nereikšminga. Todėl teisių į minėtą dizainą turėtojas neprivalo įrodyti, kad dizainas turi individualių savybių. Jam tiesiog pakanka įvardinti turimo dizaino individualias savybes, kitaip tariant, nurodyti, kokia savybė ar savybės, jo nuomone, suteikia jam individualumą.

Intelektinė nuosavybė